Arany János versillusztrációs pályázat eredményhirdetése


Arany János születésének 200. évfordulója meghatározta a 2017-es évünket. Színes programok és megemlékezések zajlottak országszerte, csakúgy, mint városunkban. Arany verseinek rajzban való értelmezése azonban az emlékezés egyik kreatív és különleges formáját alkotja. Nagy örömünkre sok bicskei gyermek küldte el hozzánk alkotását: összesen 62 db mű érkezett, óvodás, illetve alsó és felső tagozatos iskolások ceruzájából. A versenyben részt vett: a Bicske Városi Óvoda Ficánka, Katica és Süni csoportja, a József Attila úti Óvoda Süni csoportja, a Szent László Általános Iskola és a Csokonai Vitéz Mihály Általános iskola és a József Attila Általános iskola tanulói. Ezen kívül a felnőttek is részt vettek a rajzolásban: 2 fő küldte be munkáját.

Díjazottak:

Az óvodások körében legnépszerűbb vers a Juliska elbujdosása, a Rózsa és Ibolya és a Családi kör voltak. Mindegyik versben van valami mesei elem, ami a gyerekeket megragadja, és amit rajzaik témájává tettek. Ilyen az állatok játékos megjelenítései, a jó rossz fölötti győzelme és a családi nyugalom lerajzolása. Az ovis csoport díjazott művei közül Bárányos Bella és Pálffy Lóránt Károly (Városi, Ficánka) egyaránt szép élénk színekkel emelték ki Juliska történetét. Balla Gyöngyi és Simon Alexa (Városi, Katica) díjazott rajzai Rózsa és Ibolya szerelmét örökítették meg a színek játékával kiemelve a mese boldog befejezését. Az óvodás kategória díjazottjai között szerepel még Szarvas Milán (Városi, Süni) a Családi kör című vers rajzillusztrációjával, amely a családi estét megzavaró idegen érkezését mutatja be nagyon ügyesen használva az alapszíneket.

 

Emléklapot kaptak:

Sörös Krisztofer, Oláh Tiara, Végh Horváth Zsombor, Mecséri Blanka, Iaskó István, Elek Tamás Ferenc, Nagy Boróka Emma, Szabó Zoltán Bence

 

Díjazottak:

A következő csoportot az alsó tagozatos iskolások alkotják. Körükben is népszerűek voltak az állatok köré épülő versek, pl. A rab gólya, de a Családi kör a legtöbbet illusztrált vers ebben a kategóriában. A Szent László Általános Iskola 4. osztályos tanulói mindannyian nagyon ötletesen, kreatívan és a színeket is összhangban használva építették bele ennek a versnek a szövegét a rajzukba. A díjazottak között szerepel Hős Adél, Benkő Balázs és Huszár Zsuzsanna Júlia 4. osztályos tanulók rajzai. A 2. osztályos díjazottak közül pedig Földvári Dominik és Semperger Panka (CsVM, 2. o.) a A rab gólyát rajzolták le figyelve az állat és természet összhangjára.

 

Emléklapot kaptak:

Makula Rikárdó, Csaba Napsugár, Csata Dominik, Blaskó Dóra, Turi Panka, Szabó Álmos Huba, Kihári Zalán, Purcsel Cseperke, Hodozsó Gabriella, Ladányi Blanka, Éhmann Anna Vilma, Goda Bertalan, Jármy Botond, Andorfi Áron, Hős Ádám, Balázs Hanna

 

Díjazottak

A felső tagozatosok csoportjában is nagyon szép rajzok születtek, és a versek listája is kiszélesedett ebben a kategóriában: A falu bolondja, Szülőhelyem, Rege a csodaszarvasról vagy A walesi bárdok is illusztrálásra kerültek. A legkedveltebb versek azonban továbbra is az állatokat versbe foglaló szövegek köréből kerültek ki. Szaszák Petra (CsVM 5. o.) díjazott rajza a Rege a csodaszarvasról című mű egy részletét, a szarvas űzését szépen körvonalazva illusztrálta. A lepke és A két madár című versek illusztrációja is díjazást nyertek: Kernbaum Kitti és Szluka Andrea, illetve Szabó Flóra Kata és Ilyés Antónia az ősz színeit felhasználva, komoly vonalvezetéssel készítették el képeiket. Az állatvilághoz szorosan kötődő természet is nagy hangsúlyt kapott a rajzokon, Balázs Emese Az ősz című rajza, amely Arany Ősz végén verséhez készült, szintén díjazást érdemel. A versválasztás is túllép a mesei témakörön és a maga a rajz is komoly színekkel és vonalakkal ábrázolja az ősz (és a vers) komor hangulatát. Oláh Krisztián díjazott rajza pedig a Toldi egy jelenetét vitte színre, a farkas ölést.

 

Emléklapot kaptak:

Pintér Zsolt, Sulyok Júlia, Nitti Kira, Szattelberger Gréta, Mizser Kata, Török Réka, Nádori Dalma, Bálint Enikő, Torkos Alexandra, Dávid Renáta, Szabó Noémi, Hábersdorfer Enikő, Tankó Kinga, Mizser Karolina, Hábersdorfer Gabriella, Gyuricza Eszter, Veréb Szabolcs, Csapó Krisztián, Oláh Evelin

Felnőtt versenyzőink is készültek versillusztrációkkal, ők a balladát választották forrásul: Bartha Csilla két képet is készített, az egyik a Tengeri hántás című balladát illusztrálja és a tűz motívuma köré épül, a másik az Ágnes asszony egyedi értelmezését mutatja a vér színének kiemelése során. Kósa László szintén az Ágnes asszonyt választotta témájául: képén a színek egybejátszása a történet tragédiájának gondolatkörét festi meg.
Kérem fáradjanak ki és vegyék át a díjakat.

 

Köszönet a felkészítő óvónőknek, tanároknak:

Pethőné Ötvös Edina
Sipos Ildikó
Heitzmann Mária
Hiller Szilvia
Komlósné Bognár Mária
Benkőné Kalmár Debóra
Böhmné Széplaki Márta
Balla Hajnal
Németh Éva
Barnaföldi Rebeka

Minden pályázónak köszönjük a részvételt és gratulálunk a rajzaihoz!

Nagy Bea