Az aradi vértanúkra emlékeztünk


Október 6. nemzeti gyásznap, az 1849-ben Aradon kivégzett vértanúkra emlékezünk ezen a napon. Bicske Város Önkormányzata a Művelődési Központban ünnepi megemlékezést tartott a hősök tiszteletére. A magyar és a székely himnusz közös éneklése után a Szent László Általános Iskola diákjai színvonalas igényes műsorral szerepeltek Hunyadi Ágnes történelem tanár irányításával, emlékezve a 13 kivégzett tábornokra és Batthyány Lajosra az első felelős magyar miniszterelnökre.

Az iskolások előadását rendhagyó történelem óra követte, amelyet Butola Zoltán, a Vajda János Gimnázium igazgatója tartott. Beszédében felidézte a tábornokok kivégzésének előzményeit, a 12 pont kikiáltásától a pákozdi csatán át a világosi fegyverletételig, majd az azt követő időszakot. 6 nemzetiség fiai, 5 magyar, 3 német, 2 örmény 1-1 osztrák, horvát és szerb származású fiatal, élete teljében lévő honvédtábornokok, akik egyetlen ügyért harcoltak, a magyar hazáért, a haza megújulásáért. Beszélt a kitartásról, a hűségről, a hazaszeretetről, a legnagyobb áldozatról, amit ember hozhat, a saját életük feláldozásáról. A nemzet nagyjai életükkel tanúskodtak hitük, a hazaszeretetük, a nemzet szabadsága mellett. Életük példát mutat, haláluk üzenetet hordoz a ma élők számára.

A rendezvény befejezéseként a megemlékező vendégek egy- egy mécsessel a kezükben tiszteletüket rótták le és koszorúikat elhelyezték a Kossuth téren álló 1848-as hősöknek állított Kopjafánál.

Kiss Irén