Kicsengetés - Játszva tanulunk, tanulva játszunk!


Örömünkre szolgál, hogy ismét egy olyan nyertes pályázatot indíthatunk útjára, amely gyerekeknek és fiataloknak szóló programok megvalósítását teszi lehetővé. Az Európai Unió által támogatott TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0370 számú pályázatunk 18 723 873 Ft pályázati támogatásban részesült.

fotoA kicsengetés az a pillanat, amit a legtöbb gyermek várva vár. Programunk ezt a vágyat tovább erősíti, hiszen tanórán kívüli, élményszerű foglalkozásokat kínálunk nekik. Az ezeken való részvétel pedig növeli a gyerekek önbizalmát, sikerélményt nyújt, kielégíti egyéni érdeklődésüket. Mindezt a tanóráknál kötetlenebb, játékos, szórakoztató formában.

A BEMKK Petőfi Művelődési Központja a pályázat keretében a tanórán kívüli, szabadidős - nem formális és informális szolgáltatások, kompetenciafejlesztő tevékenységek, a tehetséggondozás, az élményszerű, tapasztalati úton való ismeretszerzésen keresztül segíti, támogatja az oktatási-nevelési intézmények pedagógiai programjának megvalósítását. Az együttműködő szervezetek között erősödik a partnerség, az oktatási-nevelési intézmények igényeinek megfelelően. Ugyanakkor a pályázó kulturális intézmény kínálata bővül, sokszínűvé válik. A projekt célcsoportja a gyermek és ifjúsági korosztály, s ezen keresztül a hátrányos helyzetű csoportok bevonása. Programunk célja többek között, a gyermekek és fiatalok iskolán kívüli szabadidős tevékenységének támogatása, minőségi fejlesztése, jelentősen növelve ezáltal a formális oktatás hatékonyságát.

fotoA tartalmában igen sokszínű és szerteágazó projektben többek között alkotó és kulturális-szabadidős tevékenységű közösségek, ismeretterjesztő és tehetséggondozó táborok, valamint közösségformáló események szerepelnek. A megvalósítás és a fenntarthatóság érdekében 8 oktatási-nevelési intézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást, melynek keretében különböző foglalkoztatási formák: heti szakkörök, témanapok és témahetek szerepelnek a palettán. Minden program ingyenes a résztvevők számára.

Pályázatunkban a népművészetünk, népdalkincsünk, népzenénk, néptáncunk, a kézműves hagyományaink, a diákszínjátszás és az állatbarát és természetvédelem témakörökkel, az ezekhez kapcsolódó tevékenységekkel és sok-sok játékkal járulunk hozzá az Új Széchényi Terv alapcéljainak megvalósításához, gazdagításához.

Nyolc intézménnyel, tagintézménnyel kötöttünk együttműködési megállapodást.  Célunk a nevelési-oktatási intézmények óvodai vagy iskolai pedagógiai programjának megvalósítását támogató, kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli szabadidős kulturális tevékenységek megvalósítása. A tevékenységek közvetlen célcsoportja az óvodai nevelésben és iskolai oktatásban résztvevő gyermekek és tanulók.

A projekt megvalósulása érdekében az együttműködő intézményekben vállaltuk, hogy a foglalkozássorozatok keretein belül a gyerekek minél szélesebb körben ismerkedjenek meg hagyományainkkal és azok ápolásával, a zene és néptánc alapjaival, népi játékok megismerésével, színpadi ismeretekkel, drámajátékokkal, kismesterségek alapjaival, a fazekassággal, kézműves technikákkal. Célunk az értékközvetítés, a személyiségformálás, az értelmi, érzelmi, akarati esztétikai képességek fejlesztése és a szükségletek alakítása, a tudásközvetítés. A tanulói közösségeken keresztül fejlesztjük a tanulók önismeretét, együttműködő készségét, s ez kihat a jövőjükre, mert mire felnőnek, különbséget tudnak tenni az értékes és az értéket nem képviselő dolgok között.

A városban működő iskolák és óvodák mellett, a környező települések közoktatási intézményeivel is szorosan együttműködünk. A Kossuth Zsuzsa Gyermekotthonnal, a Vajda János Gimnáziummal és a Zeneiskolával is sikeres szakmai együttműködés folyik.

 • A Bicske Városi Óvoda három tagintézményében, a Szivárvány óvodában, a Kakas és a József Attila utcai óvodában 3-3 témanapot szervezünk húsvét és advent jegyében. A Varázskezek és az Aranyalma elnevezésű témanapokon, az ünnepkörökhöz kapcsolódó 3 foglalkozáson legalább 130 óvodás vehet részt, ismerkedhet hagyományokkal, kreatív technikákkal, olyan anyagokkal, amelyekre máskor nincsen lehetőségük.
 • A bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában két szakkör indítására lesz lehetőség a sikeres pályázat elnyerése során. A kézművességet szerető gyermekek részt vehetnek a Fabrika szakkör 32 foglalkozásán a 2013-2014 év során heti 2 órában. A természetet szerető és környezetvédő tanulók számára Bibicfészek szakkör indul szintén heti 2 órás időtartamban szintén 32 alkalommal, és egy 6 napos nyári táborral a Balaton partján, Zánkán. Mindkét foglalkozássorozatban minimum 12-12  tanuló vesz részt.
 • A Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon kerámia műhelyében 32 alkalmas kézműves foglalkozássorozat indul Korong Matyi elnevezéssel a nehéz sorsú hátrányos helyzetű gyermekek számára.
 • Vidéki partner iskolánkban Ki nevet a végén c. játék szakkör keretében, megismerkedhetnek régi egyszerű hagyományos játékokkal, társas, és csapatjátékokkal, majd ezt tovább folytathatják nyáron szintén 6 napos táborban Zánkán.
 • A Fejér Megyei Prelúdium Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, zeneiskolában a Mákszem néptánc suli és a Csilinka népzenei heti szakkör indul szintén 32 foglalkozással a népzenét és a táncot szerető fiatalok számára.
 • A Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskolában Szín-játék diákszínjátszó heti szakkör foglalkozássorozata indul a 2013/2014 év folyamán, majd diákszínjátszó táborral zárul.

A projektben felkészült, kiváló szakemberek, pedagógusok, játszóház vezetők vesznek részt, akik szívügyüknek tekintik a fiatalok fejlődését, az értékek megbecsülését:

 • Kiss Irén
 • Nádiné Bachmayer Tímea
 • Nagy Györgyné
 • Lukácsné Ádám Annamária
 • Strack Orsolya
 • Németh Éva
 • Nagy Éva
 • Papp Istvánné
 • Kiss Béláné

fotoProjekt információk:
Projekt teljes neve: KICSENGETÉS – Játszva tanulunk, tanulva játszunk!
Társadalmi Megújulás Operatív Program „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában”

Kedvezményezett: Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Petőfi Művelődési Központja
Projekt jele: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0370
A projekt időtartama: 2013. július 1. – 2014. augusztus 30.
fotoA projekt fenntartási időszaka: 2014. augusztus 31. - 2019. augusztus 30.
Projektmenedzser, valamint a projekt szakmai vezetője: Nagyné Szita Erzsébet
Projekt asszisztens: Pötördi Éva
Pénzügyi munkatárs: Juhászné Fónyad Gabriella

foto