Lezárult a Szivárvány program


Sikeresen befejeződött a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” - az EFOP-3.3.2-16-2016-00081 azonosító számú, Szivárvány elnevezésű projekt, melyet a bicskei Petőfi Művelődési Központ, 8 nevelési-oktatási intézmény bevonásával valósított meg.

Együttműködő partnereink voltak az Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola, Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola, Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola, Bicske Városi Óvoda, Bokréta Lakásotthoni, Gyermekotthoni Központ és Általános Iskola, Szent László Általános Iskola, valamint a SzSzC FM-i Vajda János Gimnáziuma és Szakgimnáziuma. A projekt megvalósítására 24.560.724 forint állt rendelkezésünkre. A támogatás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

Mind a 8 intézményben helyi igényekre alapozott foglalkozások valósultak meg. A programban 57 féle tanítási órán kívüli foglalkozást, köztük táborokat valósítottunk meg a pályázatban vállaltak szerint. A projekt által elért cél az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, és a köznevelésben résztvevő gyermekek tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapításának kompetenciafejlesztésének támogatása, továbbá a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és a programkínálat fejlesztése a nevelési-oktatási intézményekkel együttműködve. A projektben megvalósult kulturális tevékenységek, mind a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programját támogatták, a kínálatot gazdagító tanórán és óvodai foglalkozáson kívüli kulturális tevékenységek voltak.

A bicskei művelődési központ projektje tavaly február elején vette kezdetét, és ez év július végén ért véget. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósult pályázati projekt kulturális órák, foglalkozássorozatok, műhely- és klubfoglalkozások, művészeti csoportok és versenyek, tehetséggondozó kiscsoportok, témanapok és tematikus nyári táborok keretében biztosított tanítási órán kívüli tanulási lehetőségeket a résztvevőknek.

A projekt végéhez érve elmondhatjuk, hogy a nyolc együttműködő oktatási és nevelési intézményből mintegy 1054 általános- és középiskolás diák valamint óvodás korú gyermek vett részt a foglalkozásainkon heti vagy havi rendszerességgel, vagy töltött el tartalmas szünidőt a nyári táborainkban. A résztvevőknek több, mint az egynegyede hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű volt.

A Szivárvány program megvalósításával tovább erősödött, az egyébként is jól működő kapcsolatrendszerünk. Együttműködő partnereinknek vállalták, hogy az elkövetkezendő 5 évben, a fenntartási időszakban évente legalább egyszer, megvalósítják az adott pályázatban vállalt tevékenységet.

A projekt hosszú távú célja a köznevelési intézmények tanórán kívüli tevékenységének támogatása, amely által minőségi, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhetnek a tanulók.

Nagyné Szita Erzsébet
projektmenedzser, szakmai vezető