Március 15-i ünnepség Bicskén


Zsúfolásig megtelt a Művelődési Központ nagyterme az 1848/49-es polgári forradalom és szabadságharc 171. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepségre. Az ünnepi műsort a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanulói adták, az ünnepi beszédet városunk polgármestere tartotta. A megemlékezés a Kossuth téren, koszorúzással zárult.

Az ünnepi megemlékezések sora Bicske 1848-as emlékhelyein elhelyezett emléktáblák megkoszorúzásával kezdődött. A Nagy Károly emléktáblánál a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és a könyvtár munkatársai helyeztek el koszorút. A Petőfi emléktáblánál a Szent László Általános Iskola diákjai és a Művelődési Központ munkatársai koszorúztak, akik a Tőgl János emléktáblánál is fejet hajtottak.

Az ünnepi megemlékezésen a Bicskei Koncert Fúvószenekar és a Bicske Városi Óvoda pedagógusainak kórusa kíséretében hangzott el a Himnusz, majd a Székely himnusz.

Az ünnepi műsort a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola alsós és felsős tagozatos diákjai adták. Ez az ország a te hazád! címmel a hazaszeretetről, nemzeti jelképeinkről szólt az előadás az 1848/49-es polgári forradalom és szabadságharc tükrében. A fellépő gyerekeket Ivanics Renáta, Németh Éva és Richter Renáta tanították be.

A műsor után Pálffy Károly polgármester tartott ünnepi beszédet. Beszédéből a hazaszeretetre, a magyarságra, a nemzeti összetartozásra hívta fel a figyelmet. Ilyenkor az ember eszébe jut, hogy nemcsak a városunkat, hanem a szívünket, lelkünket is díszbe kell öltöztetünk.

E gondolatok után az egyházak jelen lévő képviselői következtek, akik az egyház oldaláról világítottak rá a ’48-as eseményekre Bicske vonatkozásában.

Szebik Károly evangélikus lelkész, majd Máté János református lelkipásztor, valamint Varga Imre atya beszélt az 1948-49-es polgári forradalom és szabadságharc emlékeiről az egyházi vonalat követve.

Máté János egy dokumentumot hozott, ami ugyan nem bizonyítja, hogy Bicske részt vett valamilyen formában az eseményeken, de az látszik belőle, hogy abból az időszakból maradtak ki részletek a bejegyzésből.

A megemlékezés koszorúzással folytatódott a Kossuth téren, ahol a város vezetői, intézményei és civil szervezetei helyezték el koszorúikat. Az 1848/49-es kopjafánál a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanulói helyeztek el koszorút. A koszorúzásnál közreműködött a Bicskei Koncert Fúvószenekar, Kiss Ferenc vezetésével, 6. Sipos Gyula Területvédelmi ezred, 17. Zászlóalj, 2. Önkéntes Területvédelmi Tartalékos század, valamint a 188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat tagjai.

Az ünnepség végén közösen énekeltük el a Szózatot.