Sajtóközlemény


SAJTÓKÖZLEMÉNY
BICSKEI VÁROSI NAPOK CÍMŰ PROJEKT INDÍTÁSA

Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot nyújtott be 2021 januárjában a TOP-7.1.1-16-H-106-3 számú Hagyomány és identitás – Helyi és nemzetiségi értékekre, örökségekre, hagyományokra épülő fejlesztések és programok megvalósítása című felhívásra. A kérelmet 2022. február 15-én jóváhagyta a Magyar Államkincstár, így 14.000.000 Ft támogatással valósulhatnak meg a helyi hagyományokra épülő programsorozatok.

A Bicskei Város Napok célja változatlan a kezdetektől fogva: a helyi kulturális örökség ápolása, a helyi művészeti értékek bemutatása, megújítása, mindennapi kultúránk, vendégszeretetünk bemutatása a rendezvénysorozaton keresztül.

A Bicskei Napok ötlete 1979-ben született és valósult meg először, aminek alapgondolata: "...meglevő, vagy születőben lévő értékeink, hagyományaink figyelemfelkeltő bemutatása, ápolása. Bicske elmúlt és mai arculatának, fejlődésének és változásának bemutatása, kulturális és művészeti hagyományok teremtése.”

Rendkívül nehéz napjainkban a fiatal korosztályt megszólítani és megmozdítani, a pályázat segítségével célunk a Bicskei Napok rendezvénysorozat olyan típusú megújítása, mely egyszerre szolgálja a helyi értékek megőrzését, miközben vonzóvá teszi a fiatal korosztály számára is a bekapcsolódást lakóhelyük közösségi életébe.

Megvalósulás esetén reális esély mutatkozik arra, hogy a fiatal korosztály számára is vonzóvá tesszük kulturális rendezvényeinket. Ezzel kialakíthatjuk a korai lokálpatriotizmust, az aktív részvételi szándékot a város kulturális életében.

A programsorozat összeállításának elve: célunk, hogy minden társadalmi réteg találjon érdeklődésének megfelelő kulturális programot, de kiemelt célcsoportunk a gyermekek és fiatalok. Programajánlataink nemcsak a helyiekhez szólnak, vonzzák a környékbelieket is. Bármilyen műfajban szervezünk programokat, azok csak színvonalasak, jó minőségűek lehetnek. A programok ne legyenek öncélúak, hanem nagy érdeklődést váltsanak ki. Közösségépítés: minél többen kapcsolódjanak be, vegyenek részt a szervezésben, a programok lebonyolításában, és a fellépéseken.

A projekt időtartama: 2022. március 1. – 2023. június 30.

A pályázati felhívás nem tartalmaz fenntartási kötelezettséget, de nyugodtan állíthatjuk, hogy projektünket minden évben (évente egy alkalommal) meg kívánjuk rendezni a következő évtizedekben is, ahogy tettük ezt közel negyven éven keresztül.