100 éve született Tabódy István


1921. április 1-én született Tabódy István kanonok, tb. főesperes, bicskei plébános, a Magyar Honvédség tábornoka, a Máltai Lovagrend tagja, Bicske város és Fejér megye díszpolgára, a mi Tabódy atyánk.

Tabódy atyát sokan személyesen is ismerték, szerették, tisztelték Bicskén, így születésnek e szép kerek évfordulóján szeretnénk néhány sorral megemlékezni rendkívüli életútjáról.

Budapesten született, kilencéves korától katonai nevelést kapott, a Ludovika Akadémián végzett huszártisztként. 1941-ben avatták tisztté, ekkor kezdte meg katonai pályafutását. A második világháború alatt a szovjet fronton súlyosan megsebesült.

Egész életében szolgált. A háború befejeztével kitartott a katonai szolgálatnál, később Isten szolgálatát választotta ugyanolyan rendíthetetlenül, mint előtte a hazáét.

1947-ben tartóztatták le először: Budapesten, majd Kistarcsán raboskodott, 1950-53 között pedig Recskre került. Szabadulása után 1954-től kezdte meg szemináriumi tanulmányait, 1956 után újra letartóztatták. Hét hónap elteltével szabadult, folytatta papi tanulmányait, Shvoy Lajos püspök szentelte pappá Székesfehérváron 1958-ban. Ebben az évben a kispapokat kötelezték arra, hogy vegyenek részt a békepapság gyűlésein, amit testületileg megtagadtak. Ezért sokukat - köztük Tabódy atyát - kizárták az ország szemináriumaiból. Tabódy István és néhány társa titokban folytatta a kizártak oktatását és vizsgáztatását. Ez sem maradhatott megtorlás nélkül, 1961-ben letartóztatták Tabódy atyát és társait, az atyára újabb 12 évnyi börtönbüntetés várt a Gyűjtőfogházban és Sopronkőhidán.

1972-ben szabadult, Székesfehérváron lett káplán, két év múlva plébános Csabdin. Később Kisláng és Bicske lettek papi működésének helyszínei.

Ekkor sem dőlt hátra: lendületesen szolgálta Istent és híveit: megszervezte többek között a bicskei katolikus templom felújítását és vezető alakja volt a bicskei egyházi iskola újraindításának.

Bárhol járt, könnyedén alakított ki kapcsolatot híveivel, tisztelet és szeretet vette körül életében.

Emlékét Bicskén mellszobor őrzi a katolikus templom kertjében és emléktábla a Szent László Általános Iskola falán.