A népi műemlékek megörökítője


Jakab István László

építész, akvarellfestő kiállítása

A Bicskei Kultúrkúria földszinti és emeleti termeiben tekinthető meg Jakab István László népi építészetet megörökítő festménysorozata.

A kiállított anyag a 100 darab népi építészetet megörökítő festmény, melyet Jakab István László ajándékozott Bicske város mindenkori polgárainak. Az ajándékozás célja, hogy unokáink is láthassák, hogyan, milyen körülmények között éltek elődeink, még a XX. század elején.

 

A gyűjtemény anyaga három részre tagolható: Dunántúl, Duna-Tisza köze és a Tiszántúl, s a határon túl: Erdély-Felvidék-Vajdaság

„A pontos ábrázolás és a művészeti hatás együttes megjelenése maradandó élményt hagy a műélvezők emlékezetében. A képein a természethű előadásmód ugyancsak változatos színhasználattal, rajzi ötletességgel párosul. A kiállított művek a magyar népi építészet jellegzetes példáit idézik fel, mégpedig úgy, hogy megbízható műszaki feltételnek is tekinthető minden ábra. A népi műemlékek védelme bizton számíthat Jakab István László képeire, akár helyreállításról, akár tudományos feldolgozásról legyen szó. Azzal a negyedszázados szívós munkával, melynek során végigjárta a Duna-medence magyarlakta vidékeit és - ahol alkalma volt rá - vázlatokat, feljegyzéseket készített a falusi házakról, régi templomokról, haranglábakról, malmokról, érczúzókról, páratlan művelődéstörténeti szolgálatot tett. Ám az anyaggyűjtésen túl ez a szolgálat egyúttal kiváló teljesítmények megalkotására is alkalmat adott, amikor azután itthon festményekké fejlesztette a látottakat.

Egyértelműen megállapítható, hogy Jakab István László jelentős helyet foglal el a legjobb magyar vízfestők sorában. Művészi és néprajzi munkássága, vízfestményei bemutatják, hogy milyen egyedülálló építészeti remekműveket rejtenek az erdélyi települések. Sajnos több népi építészeti emlék már csak Jakab István László képein látható, pusztulásra ítélték a páratlan szépségű épületeket. Patrium, Kalotaszeg, Csík, Háromszék, Mezőség – Erdély valahány tája, kisebb – nagyobb közössége tanulságos helyi sajátosságokat őriz, amit a festőnek jól sikerült demonstrálnia; színvilága, festői stílusa egyúttal az építészeti emlékek környezetét, az együttélés légkörét is megidézi. Nincs olyan részlete, eleme Jakab István László működésének, mely ne utalna a Kárpát-medence élő hagyományaira. Ezek a hagyományok nem hiányozhatnak az európai örökségből, de szerepük van a többi földrészhez fűződő kulturális értékcsere fenntartásában, bővítésében is.”
(Pogány Ö. Gábor: Erdély magyar népi építészete In.: „Hol sírjaink domborulnak….”:)

 

Jakab István László festőművész népi építészetet megörökítő festménysorozata a Fejér Megyei Értéktárban szereplő nemzeti érték.